Home  //  Software/Databases  //  Databases  //  Revised version of consensus LINE1 repeat nucleotide sequence

Revised version of consensus LINE1 repeat nucleotide sequence

 

revised version of consensus LINE1 repeat nucleotide sequence for rat chromosomal DNA. Details...

>RAT_LINE1_CONSENSUS_Modified
   1 CGCCGGAACC TGAAGAAACA GACCGGATAA ACAGTTCTCT GCACCCAAAT CCCGTGGGAG
  61 GGAGAGCTAA CCTTCAGAGA GGCGACAGCC TGGGAAACCA GAAGAGACTG CCCTGCACAT
 121 CCAGCGCCAG AGGAAAACCA AACCATCTGG AACCCTGGTG CACGAGCTCC CGGAAGGCGG
 181 CAGTCTTCCG GTTGCTGCCG CTGCAGAGAG CCCGTGGGCA GCACCCCACG AGCGAACYTG
 241 AGCCTCGGGA CCACAGGTAA GACCAAMTTT TCTGCTGCAA GAAAGCTGCC TGGTGAGCTY
 301 GGGACACACG GARGCAGAAT TYCTCTAGGA CCGGGCACGT YCTGTGTTTA CCGGAAGTCC
 361 CACACCCGCG GATCCCGGCC CGCAGCAGCT CTCTGCTCCC AGACCCCGTG AGAGAGAGAC
 421 CCAACCGCCT GGTCAGGTGG GCACTCCTGA GGCTGCAGAG CGGAAGAGAC CACCAACACT
 481 GCTCACCCCT GCCCACATCC CTGGCCCAAG AGGAAACTGT ATAAGGCCTC TGGGCTCCCG
 541 TGGGGGAGGG CCCAGGAGCG GCAGGACCCC TGCCTGAGAC ACCGCCGGAA CCTGAAGGAA
 601 ACAGACCGGA TAAACAGTTC TCTGCACCCA AATCCCGTGG GAGGGAGAGC TAAACCTTCA
 661 GAGAGGCAGA CAAGCCTGGG AAACCAGAAG AGACTGCTCT CTGCACACAC ATCTCGGACG
 721 CCAGAGGAAA AAGCCAAAGA CCATCTGGAA CCCTGGTGCA CTGAAGCTCC CGGAAGGGGC
 781 GGCACAGGTC TTCCTGGTTG CTGCCGCTGC AGAGAGCCCG TGGGCAGCAC CCCACGAGCG
 841 AACTTGAGCC TCGGGACCAC AGGTAAGACC AACTTTTCTG CTGCAAGAAA GCTGCCTGGT
 901 GAACTCAAGA CACAGGCCCA CAGGAACAGC TGAAGACCTG TAGAGAGGAA AAACTACACG
 961 CCCGAAAGCA GAACACTCTG TCCCCATAAC TGACTGAAAG AGAGGAAAAC AGGTCTACAG
1021 CACTCCTGAC ACACAGGCTT ATAGGACAGT CTAGCCACTG TCAGAAATAG CAGAACAAAG
1081 TAACACTAGA GATAATCTGA TGGCGAGAGG CAAGCGCAGG AACCCAAGCA ACAGAAACCA
1141 AGACTACATG GCATCATCGG AGCCCAATTC TCCCACCAAA ACAAACATGG AATATCCAAA
1201 CACACCAGAA AAGCAAGATC TAGTTTCAAA ATCATATTTG ATCATGATGC TGGAGGACTT
1261 CAAGAAAGAC GTGAAGACCC TTAGAGAACA CAGGAAAACA TTAATAAACA AGTAGAAGCC
1321 CATAGAGAGG AGTCACAAAA ATCCCTGAAA GAATTCCAGG AAAACACAAT CAAACAGTTG
1381 AAGGAATTAA AAATGGAAAT AGAAGCAATC AAGAAAGAAC ACATGGAAAC AACCCTGGAT
1441 ATAGAAAACC AAAAGAAGAG ACAAGGAGCT GTAGATACAA GCTTCACCAA CAGAATACAA
1501 GAGATGGAAG AGAGAATCTC AGGAGCAGAA GATTCCATAG AAATCATTGA CTCAACTGTC
1561 AAAGATAATG TAAAGCGGAA AAAGCTACTG GTCCAAAACA TACAGGAAAT CCAGGACTCA
1621 ATGAGAAGAT CAAACCTAAG GATAATAGGT ATAGAAGAGA GTGAAGACTC CCAGCTCAAA
1681 GGACCAGTAA ATATCTTCAA CAAAATCATA GAAGAAAACT TCCCTAACCT AAAAAAAGAG
1741 ATACCCATAG ACATACAAGA AGCCTACAGA ACTCCAAATA GATTGGACCA GAAAAGAAAC
1801 ACCTCCCGTC ACATAATTGT CAAAACACCA AACGCACAAA ATAAAGAAAG AATATTAAAA
1861 GCAGTAAGGG AAAAAGGTCA AGTAACATAT AAAGGCAGAC CTATCAGAAT CACACCAGAC
1921 TTCTCGCCAG AAACTATGAA GGCCAGAAGA TCCTGGACTG ATGTCATACA GACCCTAAGA
1981 GAACACAAAT GCCAGCCCAG GTTACTGTAT CCAGCAAAAC TCTCAATTAA CATTGATGGA
2041 GAAACCAAGA TATTCCATGA CAAAACCAAA TTTACACAAT ATCTTTCTAC AAATCCAGCA
2101 CTACAAAGGA TAATAAATGG TAAAGCCCAA CATAAGGAGG CAAGCTATAC CCTAGAAGAA
2161 GCAAGAAACT AATCGTCTTG GCAACAAAAC AAAGAGAATG AAAGCACACA AACATAACCT
2221 CACATCCAAA TATGAATATA ACGGGAAGCA ATAATCACTA TTCCTTAATA TCTCTCAATA
2281 TCAATGGCCT CAACTCCCCA ATAAAAAGAC ATAGATTAAC AAACTGGATA CGCAACGAGG
2341 ACCCTGCATT CTGCTGCCTA CAGGAAACAC ACCTCAGAGA CAAAGACAGA CACTACCTCA
2401 GAGTGAAAGG CTGGAAAACA ACTTTCCAAG CAAATGGTCA GAAGAAGCAA GCTGGAGTAG
2461 CCATTCTAAT ATCAAATAAA ATCAATTTCC AACTAAAAGT CATCAAAAAA GATAAGGAAG
2521 GACACTTCAT ATTCATCAAA GGAAAAATCC ACCAAGATGA ACTCTCAATC CTAAATATCT
2581 ATGCCCCAAA TACAAGGGCA CCTACATACG TAAAAGAAAC CTTACTAAAG CTCAAAACAC
2641 ACATTGCACC TCACACAATA ATAGTGGGAG ATTTCAACAC CCCACTCTCA TCAATGGACA
2701 GATCATGGAA ACAGAAATTA AACAGTGATG TCGACAGACT AAGAGAAGTC ATGAGCCAAA
2761 TGGACTTAAC GGATATTTAT AGAACATTCT ATCCTAAAGC AAAAGGATAT ACCTTCTTCT
2821 CAGCTCCTCA TGGTACTTTC TCCAAAATTG ACCATATAAT TGGTCAAAAA ACGGGCCTCA
2881 ACAGGTACAG AAAGATAGAA ATAATCCCAT GCGTGCTATC GGACCACCAC GGCCTAAAAC
2941 TGGTCTTCAA TAACAATAAG GGAAGAATGC CCACATATAC GTGGAAATTG AACAATGCTC
3001 TACTCAATGA TAACCTGGTC AAGGAAGAAA TAAAGAAAGA AATTAAAAAC TTTTTAGAAT
3061 TTAATGAAAA TGAAGATACA ACATACCCAA ACTTATGGGA CACAATGAAA GCTGTGCTAA
3121 GAGGAAAACT CATAGCGCTG AGTGCCTGCA GAAAGAAACA GGAAAGAGCA TATGTCAGCA
3181 GCTTGACAGC ACACCTAAAA GCTCTAGAAC AAAAAGAAGC AAATACACCC AGGAGGAGTA
3241 GAAGGCAGGA AATAATCAAA CTCAGAGCTG AAATCAACCA AGTAGAAACA AAAAGGACCA
3301 TAGAAAGAAT CAACAGAACC AAAAGTTGGT TCTTTGAGAA AATCAACAAG ATAGATAAAC
3361 CCTTAGCCAG ACTAACGAGA GGACACAGAG AGTGCGTCCA AATTAACAAA ATCAGAAATG
3421 AAAAGGGAGA CATAACTACA GATTCAGAGG AAATTCAAAA AATCATCAGA TCTTACTATA
3481 AAAACCTATA TTCAACAAAA CTTGAAAATC TTCAGGAAAT GGACAATTTC CTAGACAGAT
3541 ACCAGGTATC GAAGTTAAAT CAGGAACAGA TAAACCAGTT AAACAACCCC ATAACTCCTA
3601 AGGAAATAGA AGCAGTCATT AAAGGTCTCC CAACCAAAAA GAGCCCAGGT CCAGACGGGT
3661 TTAGTGCAGA ATTCTATCAA ACCTTCATAG AAGACCTCAT ACCAATATTA TCCAAACTAT
3721 TCCACAAAAT TGAAACAGAT GGAGCACTAC CGAATTCCTT CTACGAAGCC ACAATTACTC
3781 TTATACCTAA ACCACACAAA GACACAACAA AGAAAGAGAA CTTCAGACCA ATTTCCCTTA
3841 TGAATATCGA CGCAAAAATA CTCAATAAAA TTCTGGCAAA CCGAATTCAA GAGCACATCA
3901 AAACAATCAT CCACCATGAT CAAGTAGGCT TCATCCCAGG CATGCAGGGA TGGTTTAATA
3961 TACGGAAAAC CATCAACGTG ATCCATTATA TAAACAAACT GAAAGAACAG AACCACATGA
4021 TCATTTCATT AGATGCTGAG AAAGCATTTG ACAAAATTCA ACACCCCTTC ATGATAAAAG
4081 TCCTGGAAAG AATAGGAATT CAAGGCCCAT ACCTAAACAT AGTAAAAGCC ATATACAGCA
4141 AACCAGTTGC TAACATTAAA CTAAATGGAG AGAAACTTGA AGCAATCCCA CTAAAATCAG
4201 GGACTAGACA AGGCTGCCCA CTCTCTCCCT ACTTATTCAA TATAGTTCTT GAAGTTCTAG
4261 CCAGAGCAAT CAGACAACAA AAGGAGATCA AGGGGATACA GATCGGAAAA GAAGAGGTCA
4321 AAATATCACT ATTTGCAGAT GACATGATAG TATATTTAAG TGATCCCAAA AGTTCCACCA
4381 GAGAACTACT AAAGCTGATA AACAACTTCA GCAAAGTGGC TGGGTATAAA ATTAACTCAA
4441 ATAAATCAGT TGCCTTCCTC TATACAAAAG AGAAACAAGC CGAGAAAGAA ATTAGGGAAA
4501 CGACACCCTT CATAATAGAC CCAAATAATA TAAAGTACCT CGGTGTGACT TTAACCAAGC
4561 AAGTAAAAGA TCTGTACAAT AAGAACTTCA AGACACTGAG GAAAGAAATT GAAGAAGACC
4621 TCAGAAGATG GAAAGATCTC CCATGCTCAT GGATTGGCAG GATTAATATA GTAAAAATGG
4681 CCATTTTACC AAAAGCAATC TACAGATTCA ATGCAATCCC CATCAAAATA CCAATCCAAT
4741 TCTTCAAAGA GTTAGACAGA ACAATTTGCA AATTCATCTG GAATAACAAA AAACCCAGGA
4801 TAGCTAAAGC TATCCTCAAC AATAAAAGGA CTTCAGGGGG AATCACTATC CCTGAACTCA
4861 AGCAGTATTA CAGAGCAATA GTGATAAAAA CTGCATGGTA TTGGTACAGA GACAGACAGA
4921 TAGACCAATG GAATAGAATT GAAGACCCAG AAATGAACCC ACACACCTAT GGTCACTTGA
4981 TTTTTGACAA AGGAGCCAAA ACCATCCAAT GGAAAAAAGA TAGCATTTTC AGCAAATGGT
5041 GCTGGTTCAA CTGGAGGGCA ACATGTAGAA GAATGCAGAT CGATCCATGC TTATCACCCT
5101 GTACAAAGCT TAAGTCCAAG TGGATCAAGG ACCTCCACAT CAAACCAGAC ACACTCAAAC
5161 TAATAGAAGA AAAACTAGGG AAGCATCTGG AACACATGGG CACTGGAAAA AATTTCCTGA
5221 ACAAAACACC AATGGCTTAT GCTCTAAGAT CAAGAATCGA CAAATGGGAT CTCATAAAAC
5281 TGCAAAGCTT CTGTAAGGCA AAGGACACTG TGGTTAGGAC AAAACGGCAA CCAACAGATT
5341 GGGAAAAGAT CTTTACCAAT CCTACAACAG ATAGAGGCCT TATATCCAAA ATATACAAAG
5401 AACTCAAGAA GTTAGACCGC AGGGAAACAA ATAACCCTAT TAAAAAATGG GGTTCAGAGC
5461 TAAACAAAGA ATTCACAGCT GAGGAATGCC GAATGGCTGA GAAACACCTA AAGAAATGTT
5521 CAACATCTTT AGTCATAAGG GAAATGCAAA TCAAAACAAC CCTGAGATTT CACCTCACAC
5581 CAGTGAGAAT GGCTAAGATC AAAAACTCAG GTGACAGCAG ATGCTGGCGA GGATGTGGAG
5641 AAAGAGGAAC ACTCCTCCAT TGTTGGTGGG ATTGCAGACT GGTAAAACCA TTCTGGAAAT
5701 CAGTCTGGAG GTTCCTCAGA AAATTGGACA TTGAACTGCC TGAGGATCCA GCTATACCTC
5761 TCTTGGGCAT ATACCCAAAA GATGCCTCAA CATATAAAAG AGACACGTGC TCCACTATGT
5821 TCATCGCAGC CTTATTTATA ATAGCCAGAA GCTGGAAAGA ACCCAGATGC CCTTCAACAG
5881 AGGAATGGAT ACAGAAAATG TGGTACATCT ACACAATGGA ATATTACTCA GCTATCAAAA
5941 ACAACGAGTT TATGAAATTC GTAGGCAAAT GGTTGGAACT GGAAAATATC ATCCTGAGTG
6001 AGCTAACCCA ATCACAGAAA GACATACATG GTATGCACTC ATTGATAAGT GGCTATTAGC
6061 CCAAATGCTT GAATTACCCT AGATCCCTAG AACAAACGAA ACTCAAGACG GATGATCAAA
6121 ATGTGAATGC TTCACTCCTT CTTTAAATGA GGAAAAAGAA TACCCTTGGC AGGGAAGGGA
6181 GAGGCAAAGA TTAAAACAGA GACTGAAGGA ACACCCATTC AGAGCCTGCC CCACATGTGG
6241 CCCATACATA TACAGCCACC CAATTAGACA AGATGGATGA AGCAAAGAAG TGCAGACCGA
6301 CAGGAGCCGG ATGTAGATCG CTCCTGAGAG ACACAGCCAG AATACAGCAA ATACAGAGGC
6361 GAATGCCAGC AGCAAACCAC TGAACTGAGA ATAGGWCCCC CGTTGAAGGA ATCAGAGAAA
6421 GAACTGGAAG AGCTTGAAGG GGCTCGAGAC CCCAAAAGTA CAACAATGCC AAGCAACCAG
6481 AGCTTCCAGG GACTAAGCCA CTACCTAAAG ACTATACATG GACTGACCCT GGACTCTGAC
6541 CCCATAGGTA GCAATGAATA TCCTAGTAAG AGCACCAGTG GAAGGGGAAG CCCTGGGTCC
6601 TGCTAAGACT GAACCCCCAG TGAACTAGAC TATGGGGGGG AGGGCGGCAA TGGGGGGAGG
6661 GTTGGGAGGG GAACACCCAT AAGGAAGGGG AGGGGGGAGG GGGATGTTTG CCCGGAAACC
6721 GGGAAAGGGA ATAACACTCG AAATGTATAT AAGAAATACT CAAGTTAATA AAAAAAAA